כלי דם קטנים מפוצצים

לבני יש בצואר נקודות הנראות ככלי דם קטנים מפוצצים.סוג של נימים קטנים. מאד מפריע לו. בן 33. האם ניתן לטפל ולהעלים אותן. נא תשובתך. אפשרי גם למייל.

שלום ספירית,
יש לשקול טיפול מקומי בלייזר עורי.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg