top of page

בצקות ברגלים

האם בצקות ברגליים יכולות להיגרם מלחץ של נעליים במהלך היום , כלומר נעילת נעליים שעות ממושכות ( 15 שעות ביום), ולחץ של הנעליים על הרגל?

שלום אביחי ביטון,
כל הפרעה בניקוז הורידי יכולה לגרום לבצקות ברגלים.גם לחץ ממושך של נעלים גבוהות יכל לגרום לתופעה.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page