סימן כחול שהסגיל

הי
בזמן האחרון כל מכה קטנה שאני מקבלת מתחילה בסימן כחול
״רגיל״ ולאחר יומיים זה גדל ומחליף צבעים ונעשה סגול כהה
לעולם לא היה לי דבר כזה.
האם יש מקום לבדוק? ו

NULL

dr_koren.jpg