top of page

כאבים ברגל ימין בזמן מחזור

מזה כ-3 שנים יש לי כאבים בשוק ימין מקדימה בזמן מחזור. ישנו כתם באמצע השוק שמתכהה והופך להיות בולט, והכתם הופך לחם יותר מאשר יתר הרגל.
עברתי במשך הזמן בין כמה רופאים שלא יכלו לעזור ולא הכירו את התופעה.
האם נתקלת בתופעה זו? האם יש מה לעזור?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page