top of page

כאבים קטנים ברגל ימין באיזור ארבע ראשי

משהו שהתחיל לי לא מזמן ומדי פעם חוזר על עצמו שאני עושה פעולה בעיקר של ספורט ברגל ומתיחה של הרגל ..
הכאבים קורים באזור הארבע- ראשי ברגל ימין .
מה אני צריך לעשות ???
יכול להיות שזה משהו חמור ?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page