top of page

כף רגל נפוחה + אצבע קטנה עם מוגלה

לפני כ-10 ימים האצבע הקטנה בכף רגלי התנפחה עם פצע מוגלתי באצבע הקטנה- קיבלתי מרופא כרורג אנטיביוטיקה וכן פתח לי את הפצע המוגלתי - שתיתי כ-שבוע את התרופה הפצע עדיין לא עבר וכף הרגל שוב התנפחה חזרתי לרופא וקיבלתי עוד אנטיביוטיקה לשבוע הרגל כואבת לי כרגע מאד . האם אני צריך לבדוק עוד רופא ( יש לציין שאני סוכרתי ) אודה לעזרתך . פיני

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page