top of page

כאבים וצליעה לסירוגין ברגל ימין

אני מעשן , סוכרתי 200 בדם נשלחתי לבדיקת דופלר ספקטרום ולחצים.
קיימת הפרעה בסיגמנט פמורו-פופליטאלי הודגמה חסימה של עורק הפמורלי השטחי
מה עליי לעשות ומה הם המשמעויות?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page