top of page

קלקסן לפני טיסה ארוכה

בתי בת 28 נושאת גן שגרם לאשתי להווצרות טרומבוזה עקב נטילת הורמונים מפאת אי ידיעתה על הגן הבעייתי.בקרוב בתי אמורה לטוס לסין ונאמר לה בזמנו כי לפני טיסה ארוכה עליה לקבל זריקת קלקסן, שאלתי היא באיזה מינון וכמה זמן לפני הטיסה? בתודה מראש נחשוני

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page