top of page

תשובת דופלר קרוטיס

אימי בת 57,ביצעה לפני שבועיים את הדופלר, בצד ימין- מוצא העורק הפנימי הודגמה היצרות עד25 אחוז עי פלאק פיברוטי ללא הפרעה המודינמית, וכן הודגם פיתול בחלקו הדיסטלי של העורק. ובצד שמאל- במוצא העורק היצרות עד 25 אחוז עי פלאק פיברוטי ללא הפרעה המודינמית והודגם פיתול בחלקו הדיסטלי של העורק. ובמוצא העורק החיצוני הודגמה היצרות עד 25אחוז עי פלאק פיברוטי ללא הפרעה המודינמית,אבקש ממך מה עליה לעשות,בתודה מראש

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page