top of page

בדיקת דופלר עורכי ברגלים

שלום רב
אימי בת 70+ עשתה בדיקת דופלר עורכי ברגלים בשל קשיים בהליכה להן התוצאות:
רגל ימין הפרעה בינונית בסיגמנט האורט פורמלי עם סימנים לאיסקמניה לאחר מאמץ
רגל שמאל הפרעה בינונית קשה בסיגמנט האורטופורמלי עם סימנים לסכמיה קלה לאחר מאמץ אינדקס קרליס זרוע 0.46 במאמץ 0.43
מה פירוש הממצאים האם נדרש טיפול? אם כן מה מומלץ?
תודה מראש

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page