top of page

כף רגל נפוחה

אני בת 35, בהיותי בת 15 התנפחה כף הרגל הימנית שלי ולאחר זמן מה קיבלתי אבחנה של לימפודמה (איני זוכרת אילו בדיקות נעשו). הנפיחות עברה ולאורך השנים חזרה במהלך ההריונות, בשתי הרגליים, בצורה קשה, אך עברה לאחר מכן. לפני שבוע התנפחה לפתע כף הרגל עד הקרסול בצורה משמעותית. הפעם גם מרגישה כאב במגע בעיקר באזןר החיבור לרגל.
כשבוע לפני כן הייתי בטיול בחו"ל והלכנו המון אך הנפיחות לא הופיעה מייד אלא מספר ימים לאחר שחזרתי. האם זו לימפודמה? האם יכול להיות שהיתה "רדומה" 20 שנה וחזרה? מה עוד יכול להיות?
תודה מראש

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page