top of page

זריקות קלקסן ודם בשתן

שלום רב,
בעקבות מנינגיומה בראש DVT בשתי הרגליים עם נפיחות ואודם בעור הרגליים מלווה בקילוף עורי. כשבועיים לאחר הניתוח ניתן זריקות קלקסן 60 מ"ג בוקר וערב. היום, דימום במתן שתן. האם יש לזריקות השפעה על דימום בשתן ומניין נובע?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page