top of page

ת.לוואי אחרי ניתוח ורידים

שלום ! לפני כשבועיים עברתי ניתוח ורידים בקיטור חוץ מכאבים יש חוסר תחושה וזרמי חשמל בכל שוק . מהפרוגנוזה ומה לעשות?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page