top of page

רבדים טרשתיים

שלום ד"ר אמא שלי עשתה אולטרסאונד דופלקס של עורקי הצואר והתוצאה בשני הצדדים רבדים טרשתיים בודדים הסתדיידות חלקית מבנה בלתי הומוגנית אין הפרעה המו דינמית העוורק הבין חולייתי תקין בהערות נרשם מומלץ המשך בירור בכלי דםערב פיתוליות יתר בעורקים ???? הסבר נמק ופרט בבקשה

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page