top of page

הסרת ורידים אסתטיקה

שלום רב!
לפני כשנתיים הסרתי ורידים בלייזר/רפואי,אך בזמן האחרון נוכחתי לדעת שכמות הורידים גדלה.האם אפשר להוריד את הורידים באופן מוחלט?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page