top of page

תוצאות בדיקות

לאחר ביקת אקו עם בועות יש שני ממצאים - אי ספיקה טרויאלת. הלחץ הססטולי הראיתי לפי מהירות TR הינו 18+ RAP לא מן הנמנע , הסינגל קלוש מאוד אין סימנים עקפיים להעמסת לחץ על חדר ימין.
בהזרקה - נראה מעבר בועיות קלוש ומאוחר אחר 6 פעימות לחחלי לב שמאל . ייתכן מעבר ברמת הריאות.
IVC בקוטר 2.6 סמ תמט אינספירוטורי לא משמעותי 50 % גבוטי אפשרי ללחץ מוגבר בעליה ימנית.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page