top of page

פקקת בהריון

הייתי רוצה לקבל תחליף טבעי לזריקות קלקסן שמדללות את הדם אך יכולות לגרום להפרדות שליה בהריון... או מה ההמלצות או האפשרויות הנוספות..

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page