top of page

תוצאות דופלקס עורקי הצוואר

שלום רב. אבי בן 88 עשה דופלקס עורקי צוואר. איננו מבינים את התוצאות ואודה לך אם תעזור לי לפענח אותן.
בשני הצדדים אלו התוצאות: עורק משותף מקורב מפותל, עיבוי הדפנות. אין הפרעות המודינמיות (זה היה רשום בכל השורות). עורק פנימי מקורב רבדים טרשתיים, אי סדירות פני הרובד, הסתיידות ניכרת, מבנה בלתי הומוגני. ואלו המספרים שהיו ב PSV
משמאל: CCA PRIXIMAL 84, ימין 123
משמאל CCA DISTAL 77 מימין 60
משמאל CCA BIFURC 75 מימין 64
משמאל ECA 104, מימין 108
משמאל ICA PROXIMAL 103, מימין 68
משמאך ICA DISTAL 117, מימין 109
משמאך VERTEBRA A 53, מימין 70
חוליות תקין.
האם יש סיבה לדאגה? תודה

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page