top of page

ממצאים בעורקי הצואר

שלום רב,
אני בן 58. לאור נטילה ממושכת של פרדניזון עלה חשש להסתיידות עורקים מואצת. להלן תשובת בדיקת דופלר - אולטרה סאונד לעורקי הצוואר:
מימין - הודגמו עורקי תרדמה בעלי מיבנה תקין,
משמאל - רובד טרשתי בבצל של עורק תרדמה פנימי.
כיוון זרימת דם בעורקים וורטבראלים- קראניאלי.
מהירויות זרימת דם בגדר הנורמה.
שאלותיי:
מה משמעות הרובד הטרשתי בעורק הצוואר?
כיצד ניתן להטיב המצב?
האם ניתן להקיש ממצא זה גם לכלי דם אחרים בגופי?
בתודה מראש!
אמנון

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page