top of page

המנגיומה בלחי שמאל

בתי בת השנתיים נולדה עם המנגיומה בלחי שמאל. התחלנו טיפול בדרלין למשך כ-8 חודשים. בהתחלה הגודל היה 5/4 עם כיבים ועכשיו זה בסביבית 3/3 עם הטבה מלאה של הכיבים. הטיפול הופסק לפני כחודשיים. האם לדעתך כדאי לגשת לליזר בגיל כזה?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page