top of page

גריבת גרב אלסטית בעת פעילות גופנית

שלום,
לפני כ- 3 שנים פקקת בשוק רגל שמאל.
מאז גורם גרב אלסטית במרבית הזמן.
פעילות ספורטיבית (ריצה וכיוצ"ב), מבצע בד"כ ללא הגרב, משיקולי נוחות.
האם קיימת חשיבות רבה יותר לגריבת הגרב דווקא בזמן פעילות גופנית?
תודה

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page