top of page

אזור המפשעה

שלום לאחרונה בתי סיפרה לי שיש לה מין בלוטה קטנה בצד שמאל במפשעה אני מאוד חוששת שזה גוש סרטני תוכל להגיד לי ממה זה ואם צריך לקחת אותה לרופא יכול להיותשזה קשור לזה שהבת שלי עם ארבעים מעלות חום ומצוננת?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page