top of page

נפיחות ברגליים

לפני כחודשיים פיתאום הופיע נפיחות ברגל שמאל מעל הכרסול, יש סימנים גם ברגל השניה. אני בחורה בריאה בדרך כלל, בבדיקת כלי דם ע"ד דופלקס יצאה בסדר . מה עלי לעשות לרופא המשפחה לא היתה כל תשובה.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page