top of page

זרם שטן חלש רגליים נפוכות

אני בת 87 משנת 1999 נבחן hyponatremia
בזמן האחרון הגזמתי באכילת מלוח האם מומלץ לקבל משלשל diuretic?
זה שנה שאני גרה אצל בני בארה"ב כי אין לי משפחה בארץ רק כמה חברים טובים בגילי ולא היתה לי אפשרות כספית להכנס לבית אבות וכאן אין לי טיפול
רפואי סדיר בגלל השיטה המייקרת כל ביקור אצל
רופאים כעת אני מקבלת מהארץ טיפות עיניים ו
calciferol acidophylusca לטיפול בבריכת סידן
התחלתי escitalopram 10m
תודה

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page