top of page

המשך טיפול לאחר דופלר עורקי צוואר

שלום רב,
אבי בן 80, ברקע סכרת, אי ספיקת כליות טרום דיאליזה, חולה אונקולוגי בעברו ואי ספיקת לב בינונית.
בבדיקת דופלר עורקי צוואר מסתמנת החמרה לעומת בדיקה קודמת משנת 2008.
צד ימין
קרוטיס משותף - רבדים טרשתיים הטרוגניים במוצא העורק היצרות עד 30%
קרוטיס פנימי - רבדים טרשתיים במוצא ובחלקו הפרוקסימלי של העורק היצרות של 50-69% (ללא שינוי מבדיקה קודמת)
קרוטיס חיצוני - רבדים טרשתיים במוצא העורק הגורמים להיצרות קלה
ורטברליס - הודגם עורק ללא זרימה
צד שמאל
קרוטיס משותף - רבדים טרשתיים הטרוגניים בחלקו הפרוקסימלי של העורק היצרות עד 30% (לפי מדידת הפחתת הקוטר)
קרוטיס פנימי - רבדים טרשתיים במוצא ובחלקו הפרוקסימלי של העורק היצרות של 50-69% (ללא שינוי מבדיקה קודמת)
קרוטיס חיצוני - רבדים טרשתיים במוצא העורק הגורמים להיצרות קלה
ורטברליס - כיוון וזרימת דם תקינים
אודה אם תוכל להסביר לי את המשמעות של התוצאות, אפשרויות הטיפול ובאופן כללי איך אני ממשיך מכאן, לאיזה רופאים, מרפאות וכו'...
תודה
רן

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page