top of page

הגפיים כואב

בזמן שאני יושבת ע"ד המחשב ורוצה לקום
כואבים לי הרגלים כל בגוף מהמותן לא יכולה להזיז.רק אחרי מספר דקות של עמידה ולחזיק את עצמי שלא אפול אני
מתחילה לצעוד וזה עובר.אני בבעיה הזאת כבר 6 חודשים. יש לי כאבי-ברכיים. שרה גיל 82

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page