top of page

איזה טפול היית ממליץ לי לעשות

קבלתי תשובה של בדיקת דופלקס שהודגמה אי ספיקת מסתמים ב-aphheno -femoral junction
ובוריד הספון לאורך שתי הרגליים בנוסף לכך הודגמה אי ספיקת פרפורנטים בשוק פנימית בשתי הרגליים
האם גריבת גרבי לחץ בשלוב מריחת ונוטרין גל יכולים לפתור את הבעיה שלי כי אני נרתעת מפעולה כירורגית או הזרקות שונות כמו כן אני מבצעת הליכות והליכון חשמלי האם גם אלו יכולים לסייע בפתרון הבעיה שלי עלי י לציין גם שבבדיקה באמצעות מכשיר הדופלקס לא נמצא א כרגע חסימה או אי ספיקת מסתמים במערכת הורידית העמוקה בשתי הרגליים
אודה לתשובת דר קורן

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page