top of page

הוצאת פילטר מ IVC

לאבי הוחדר פילטר לפני חודשיים מסוג: OPTIONAL IVC FILTER CELECT
לאחר מכן הוחל גם טיפול בקלקסן.
מספר שאלות:
1. האם הוצאת פילטר לאחר חודשיים - שלושה עלולה להיות בעייתית ?
2. אילו בדיקות יש לעשות לפני הוצאתו והם הן מתבצעות ביום ההוצאה?
3. האם יש לעשות בדיקות מקדימות אצל קרישולוג?
תודה רבה

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page