top of page

סימן כחול שאינו עובר

לביתי בת ה7 יש סימן כחול שהפך לורוד ברגלה שאינו עובר מזה חודשיים, מה יכולה להיות הסיבה?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page