top of page

תחושת קור בתוך הראש

שמי נעמי בת 52 לפי שבועיים וחצי עברתיאורע מוחי הנזק הוא פגיעה בשדה ראייה. ביומיים האחרונים אני מתחילה להרגיש קור בתוך הקרקפת ותחושה לא נוחה כזו שלא חוויתי מעולם. התחלתי אספרין 75 מרגע הארוע. מה יכול להיות התחושה הזו בתוך הקרקפת

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page