קולטרלים בעורק פופליטאלי

תוך כמה זמן מתפתחים קולטרלים בחסימה חריפה של עורק פופליטאלי בגיל 60 שנה?

NULL

dr_koren.jpg