top of page

מפרצת בטנית

בעלי בן 60 התעלף פעמיים ברצף והובהל לבית חולים שם נפטר כעבור 5 שעות כי לא הייתה אבחנה של המפרצת הבטנית.
השאלה האם היה ניתן להצילו לו היה מאובחן מיידית ומטופל בזמן?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page