top of page

כאבים בשוקיים אחוריים

שלום רב!
מזה חודש ימים אני חשבה בכאבים בשוקיים אחוריים בזמן עמידה או הליכה. בדיקות דם שהומלצו ע"י רופא משפחה תקינות נעשתה גם בדיקת רופא ששלל רקע אורטופדי. איזה בדיקות נוספות לעשות? על מנת להגיע לרופא כירוג כלי דם ומה הסיבות לדעתך L

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page