top of page

דרכי טיפול

מערכת שטחית: אין עדות לפקקת.הודגמה אי ספיקת מסתמי הוריד ספנה הגדולה לכל אורכו ללא אי ספיקת .SFJ - מסתמי ה . . ס"מ 0.7- ס"מ ועומקה מפני העור כ 0.5- קוטר הספנה הגדולה בירך האמצעית כ עם דליות מורחבות בשוק הפנימית.הרופא המליץ על הזרקת קצף. נכון לרגע זה אני לובש גרב לחץ וזה פותר את הבעיה. כמו כן בהליכה אני יכול להסתדר בלי גרב. הבעיה רק שהרגל במנוחה. השאלה. העם ניתן להמשיך לגרוב גרב ללא חשש או שמוכרחים לבצע טיפול.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page