top of page

היצרות בעורקי הצוואר

שלום רב,
בן 64.9, לחץ דם גבוה + סוכרת.
ב-דופלקס של עורקי הצוואר בצד ימין "העורק הפנימי המקורב רבדים רבים, צל אקוסטי ניכר, היצרות 90%-71%".
ב-סי.טי.אי עורקי הצוואר: "בצד ימין-רובד ברובו קונצנטרי מסויד במוצא ה-RICA הגורם להיצרות של העורק עד כ-80%".
מה משמעות ההבחנה?
האם נידרש טיפול מיוחד?
האם ההבחנה הנ"ל יכולה להסביר התקפים קבועים ומתמשכים של כאבי ראש מזה תקופה ארוכה.
בברכה ובתודה,
צביקה

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page