top of page

בצקות

שלום רב ,הנני גב' בת 55 עד לפניי שישה חודשים תיפקדתי מעולה עבדתי לפני 5 חודשים עברתי ארוע סינקופה לאחר משמרת לילה , קדמו לכך תחושה של אי נוחות בחזה , ובעת מאמץ קושי בנשימה , גם בעת פעולה פשוטה של להתכופף, להרים חפץ הרגשתי קושי בנשימה עברתי צנתור , נימצא לי חסימה 70 במארג'נאלי , באקו לב אי-ספיקה של המסתם הטריקוספידאלי במידה קלה , מאז אני מתדרדרת קושי בנשימה ועייפות בכל פעילות קלה , מתקשה ללכת 50מטר, , עברתי סיטי A נימצא בשתיי הריאות GOUD GLAS מפושטים , בנוסף בסיכום נאמר בתשובה לסיכום בצקת ריאות , בגפיים יותר ברגל שמאל בצקת בקרסוליים +2, מה לדעתך עליי לעשות
בברכה אלון אבירמה

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page