top of page

טיפול בורידים על ידי גלי רדיו

רופא קופת חולים המליץ לי על הטיפול הזה להעלמת ורידים ברגליים.רציתי לדעת אם אתה מבצע טיפול כזה באילו אחוזים ישנה חזרה של ורידים אחרי הטיפול ומה המחיר.
יש לי ביטוח פרטי של חברת הראל ולא הצלחתי לברר איתם האם יש לי השתתפות עצמית במקרה כזה או לא

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page