top of page

NULL

תוצאות ct
פלקים מעורבים אאורטה אינפרה רגלית עם הצרות של החלל עד 50 אחוז בחלק הדיסטלי.
והצרות קשה במוצא העורק האיליקאלי השמאלי המשותף.
הכאבים מזה שנים.
כאב באיזור המותן והמפשעה.שרירי הירך והשוק.וכן נירמול של כף הרגל.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page