top of page

NULL

עברתי טיפול החדרת צינור לשופכה בגלל אבנים בכליות בבית חולים לא אימצתי את הרגל בשל הגבלה כעבור יומיים שהשתחררתי החלה הרגל השמאלית להתנפח בצורה חריגה שההליכה מלווה בהתכווציות וכאבים בחלק של הירך נוצר שכבות אדומות שהתפשטו גם מצידו השני של הירך השמאלי נשללה האפשרות של פקקת בבדיקה ובדיקות הדם אין חשד לאירוע חריג אני מאוד מעוניין להבין אם זה זיהום וכיצד לטפל בו אשמח לשמוע את חוות דעתך תודה

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page