top of page

NULL

היי התחיל להופיע לי על היד עיגולים כחולים בהתחלה חשבתי שזה עט אבל אאיתי שגם יום אחרי זה מופיע , שטפתי וזה לא נעלם , זה נעלם רק אחרי שממשש שיפשפתי חזק עם מים וסבון, זה ממש נראה כמו עט, מה זה?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page