top of page

NULL

עורק תרדמה פנימי הודגם רובד טרשתי הטרוגני קטן במוצא העורק. הודגמה זרימת דם תקינה -שמאל
ימין- עורק התרדמה פנימי הודגם רובד טרשתי היפואקוגנישטחי במוצא העורק.הודגמה זרימת דם תקינה.
אודה מאד לקבלת הסבר,סיכונים
בת 54 ארועי סחרחורות חוזרים 6 פעמים במשך שנתיים. פעמים בודדות הרגשת שיתוק קל בקידמת הפה צד ימין

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page