top of page

NULL

Mra ראש צוואר בשאילה של דיסקציה של עורק צווארי חסימה של העורק הורטברלי הימני הדיסטלי עם מספר מוקדים פרונטו פריאטלים מימין החשודים לאוטמים. המלצה לביצוע סיטי ראש צוואר. מה עלי לעשות לאחר תוצאה כזאת?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page