top of page

NULL

שלום, בת 50, כחודש רק בקימה מישיבה מרגישה תחושת רגל רדומה ומיד אחריה כאב חזק לכל אורך הרגל שעובר אחרי זמן קצר. רעיונות מה לבדוק?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page