top of page

NULL

מצב אחרי תיקון בקע.לא הודגם בקע חוזר.הודגמו 2 בלוטות לימפה בעלות הפרדה קורטיקו מרכזית ברורה וזרימה תקינה בתוכן.אורכן של הבלוטות כ 2.4 סמ ו 2.1 סמ.עובי של שכבה קורטיקלית בבלוטות הנהל אינה אחידה גבולותיהן פוליציקליים.האם האולטרסאונד בסדר?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page