top of page

NULL

רגל ימין שלי עברה לפני כשנתיים וחצי הקרנות לגידול סרטני מסוג scc.
לפני כחצי שנה ,בבדיקת אולטרסאונד
של רגל זו נמצא ש:"ללא עדות לפקקת.
הודגמה אי ספיקה של מסתמי הוריד הספנה
הגדולה בגובה השוק" (מערכת שטחית).
האם יכול להיות קשר בין השניים ?.
בתודה מראש,
עמירם

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page