NULL

יש לי נימול וגרד בירך ימין במיוחד במצב שכיבה ובלילה
גרד נוראי עם עיקצוץ
עברתי ניתוח הרמת חזה וזה התחיל לאחר הניתוח
גם תחושה שהיאך רדומה וחסר בה תחושה ??

NULL

dr_koren.jpg