top of page

1 שאלות גולשים בנושא: דלקת וורידים

דר"שלום
תודתי על תשובתך ולצערי שאלתי הקודמת לא היתה מלאה ורציתי להוסיף פרטים כגון זהשלפני שבועים הפסקתי לקחת קומדין כדי להשלים את הבדיקות הגנטיות ואת הבדיקה האחרונה לקרישת יתר-ויומים שלושה מהפסקת הקומדין החלה הנפיחות בשוק וכאב במספר מקומות לאורך השוק ורופא המישפחה קבע שזאות דלקת וורידים חיצונים ונתן לי אנטי ביוטיקה מנה שלחמישה ימים אותה אני מסים מחר אבל לא מורגש שיפור ברגל והיום חזרתי אליו והוא רשם לי זריקות קלקסן-60 לשישה ימים ובמקביל גם לקחת קומדין של כפי שלקחתי קודם.אני מוסיף פרט חשוב שבדיקת אולטה סאונד דומפלר מלפני שבוע מראה שישעדיין פקקת בווריד הפופליטאה ובוריד הפומולריס מה דעתך להמשך הטיפול בתודה -כהן אברהם

שלום כהן אברהם,
לאחר פקקת ורידים עמוקה הממצא לא משתנה למשך מספר שבועות או חודשים.יש להמשיך בטיפול התרופתי למשך 6 חודשים לפחות.יש להשלים את הבירור לקרישיות יתר ולקבל יעוץ המטולוג.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page