top of page

טרשת עורקים

טרשת עורקים

אטרוסקלרוזיס


טרשת עורקים הינו הגורם השכיח ביותר לחסימות כלי דם בכל חלקי הגוף. ומהווה את הגורם הראשון לתמותה בעולם המערבי.

מה יכול להגרם מטרשת עורקים?


טרשת העורקים אשר חוסמת את העורקים הכלילים עלולה לגרום להתקף לב. בפגיעה בעורקי המח או העורקים המובילים דם למח (קרוטיס) יגרם ארוע מוחי. טרשת עורקים בעורקי הכיליה יביאו לנזק כיליתי ולאי ספיקת כליות ובהמשך לטיפול דיאליזה. טרשת עורקים בעורקי הגפים יכולה להסתיים בקטיעה של הגפה. טרשת עורקים בעורקי המעיים תביא לירידה במשקל עד נמק במעי.

גורמי הסיכון לטרשת עורקים הינם:

  • עישון

  • סוכרת

  • שומנים בדם

  • עודף משקל

  • חוסר תנועה

 

לעיתים הנזק מקומי ולפעמים הוא מפושט ומספר אברים נפגעים. ניתן לאבחן את המחלה באמצעות בדיקות לא חודרניות אך לפני טיפול מבצעים צינטור או אנגיוגרפיה. יש לטפל בגורמי הסיכון ובהמשך על סמך הצינטור ניתן לעיתים לנתח לצורך יצירת מעקפים או נקוי העורק הנגוע בטרשת עורקים. בשנים האחרונות מתפתחות טכניקות לפתיחת עורקים באמצעות ניפוח בלון באזור החסימה ותוספת תומך או סטנט. הטיפול מתאים למעשה לכל עורק בגוף אולם ההצלחות האמיתיות הינן בעורקים בעלי קוטר רחב ובעל זרימה מקסימלית.


טרשת עורקים בעורקי הלב מטופלת על ידי קרדיולוג ומנתח לב. שאר כלי הדם בגוף הנגועיים בטרשת עורקים מטופלת על ידי כירורג כלי דם. הטיפול הראשוני הינו בדרך כלל שמרני בגורמי הסיכון ובבעיה המקומית. רק במקרים של חוסר ברירה מחשש לפגיעה באיבר המטרה מבצעים צינטור וניתוח בהתאם.

bottom of page