top of page

גרב אלסטית

גרב אלסטית

הגרב מפעילה לחץ על הורידים ובכך מונעת מהם להתמלא בדם ו"לנפח" אותם. בחודשי הקיץ לא תמיד נעים להתהלך עם הגרבים. ניתן לרכוש גרביים אלסטיות לפי אורכים ולחצים שונים. ככל שהוריד נפוח יותר הלחץ על הרגל אמור להיות חזק יותר. ניתן לגרוב גרבים אלסטיות בשלב ההמתנה לטיפול הקבוע בורידים.
 

במחלת ורידים כרונית עם פגיעה במערכת הורידים העמוקה, הגרב האלסטית מהווה את הטיפול העיקרי למשך שנים רבות.


אורך הגרב והלחץ נקבע על ידי מומחה לכלי דם לאחר בדיקת הדופלקס.
 

שעור הצלחה: 100% כשהגרב על הרגל.
 

משך ההחלמה: טיפול זמני כל עוד גורבים את הגרב.
 

סיכונים: גרד, הזעה.
*הגרב עשויה לטקס ולכן אינה מתאימה לבעלי רגישות לחומר זה.

bottom of page