top of page

ספנה

ורידי הספנה

safena.jpg

ורידי הספנה הינם הורידים הראשיים השטחיים ברגל.
מהלכה של הספנה הארוכה בחלק הפנימי של הרגל, החל בכף הרגל ועד החיבור באזור המפשעה אל הוריד הפמורלי (במפשעה).


מהלכה של הספנה הקצרה בחלק האחורי של השוק ועד חיבורה לוריד הפופליטאלי (מאחורי הברך).


רוב הפתלוגיות בורידים אלו מקורם באי ספיקת המסתמים באזור החיבור. כתוצאה מהנזק במסתמים הספנה מתרחבת ונוצרות הדליות או הורידים המורחבים.

bottom of page